Vores tro HVAD ER BAPTISTER?


 

1. Vi er en del af hele den verdensomspændende kristne kirke og   bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd.

 

2. Vi fastholder nødvendigheden af personlig tro på Jesus Kristus  og efterfølgelse af ham.

 

3. Vor endegyldige autoritet i tro og liv er Jesus Kristus, som han  er åbenbaret i Bibelen, og som han ved Helligånden er til stede  i sit folk.

 

4. Vi anerkender Det gamle og Det nye Testamentes skrifter som den   vigtigste autoritet, når det gælder kendskab til Guds åbenbaring i  Jesus Kristus.

 

5. Ved menigheden forstår vi et fællesskab af troende, som fejrer nad-  ver sammen.

 

6. Vi praktiserer kun troendes dåb til Kristi legeme.

 

7. Vi fastholder, at hver enkelt lokal menighed må have ansvar for og  frihed til at finde ud af, hvad Kristus vil med dens liv og arbejde.

 

8. Vi lægger vægt på det almindelige præstedømme, som betyder at  ethvert menighedsmedlem er kaldet til tjeneste; nogle menigheds-  medlemmer kaldes til at udøve lederskab på det åndelige område, en  opgave, der altid opfattes som en tjeneste.

 

9. Vi tror, at den fælles overgivelse, som udtrykkes i dåb og ved  medlemskab af den lokale menighed, også må føre til et bredere  partnerskab mellem menighederne overalt, hvor det er muligt.

 

10. Vi tror, at enhver kristen er kaldet til at vidne om Jesu Kristi  herredømme, og at kirken som en del af Guds Rige må tage del  i alt, hvad Gud gør i verden.

 

11. Vi fastslår nødvendigheden af at bevare samvittighedsfriheden, og  derfor accepterer vi indbyrdes forskelle.

 

12. Vi går ind for adskillelse af kirke og stat, begrundet i tanken om   Kristi eneherredømme og ønsket om religionsfrihed.

 

13. Som kristne lever vi i håbet om Kristi endelige komme i herlighed  og hele skaberværkets forvandling.   Hvorfor er det vigtigt

           at tro?                     HVAD SIGER BIBELEN ?


“Uden tro er det umuligt at have hans velbehag,

for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro

at han er til og at han belønner dem som ivrigt

søger ham.” – Hebræerne 11:6.


Der mange der tror på Gud udelukkende fordi

det er det de har lært. ‘Det er jeg blevet opdraget

til,’ siger de måske, men Gud ønsker at de de

r tjener ham, virkelig tror at han er til, og at han elsker os.

Og det er en af grundene til at Bibelen understreger hvor vigtigt det er at vi gør en indsats for at søge ham så vi kan lære ham at kende.“Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.” – Jakob 4:8.        Hvordan kommer du til tro?                            HVAD SIGER BIBELEN ?


‘Troen kommer af det man hører.’ (Romerne 10:17)

Det første man skal gøre for at få tro på Gud,

er altså at ‘høre’ hvad Bibelen virkelig lærer om ham. (2 Timoteus 3:16) Ved at studere Bibelen får du svar på vigtige spørgsmål, som for eksempel: Hvem er Gud? Hvordan kan man vide at han eksisterer? Interesserer Gud sig virkelig for mig? Hvad er Guds hensigt med fremtiden?

I sidste ende skal din tro være bygget på de beviser

du selv finder frem til når du undersøger om det der står i Bibelen, er sandt. På den måde efterligner du

de kristne i det første århundrede, for de “tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således”. – Apostelgerninger 17:11.


                                              I Herrens varetægt (Salme 91)


De, der søger hjælp hos den Højeste, bliver beskyttet af den almægtige Gud.  Jeg siger til Herren: »Du er min tilflugt, jeg stoler trygt på dig, min Gud.«  Han bevarer dig fra at gå i fælden, redder dig fra dødelige sygdomme.  Han dækker dig med sine fjer, du er tryg under hans vinger. Du kan fuldt ud stole på hans hjælp.  Du skal ikke ligge vågen om natten af frygt, eller være bange for de pile, der flyver om dagen.  Du skal ikke ængstes for at blive syg om natten, eller for at ulykker skal ramme dig ved højlys dag.  Om så tusinde falder ved siden af dig, eller ti tusinde bukker under omkring dig, skal ulykken ikke ramme dig.  Med dine egne øjne får du at se, hvordan gudløse mennesker bliver straffet.  Når du søger tilflugt hos Herren, og beder den Almægtige beskytte dig,  skal du ikke rammes af noget ondt, ingen ulykke skal ødelægge dit hjem. For han befaler sine engle at passe på dig, de skal vogte dig, hvor du end går.  De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Du kan overvinde både løver og slanger og sætte din fod på dem som sejrherre.  Herren siger: »Jeg redder dem, der elsker mig, beskytter dem, der har tillid til mig. Når de kalder, vil jeg svare. Jeg hjælper dem, når de har problemer, redder dem og giver dem oprejsning. Jeg velsigner dem med et langt liv, de skal opleve, at jeg frelser dem.
Copyright @ All Rights Reserved